O cvičení

Zlepšujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze, pokrčíme koleno (Single Leg Bend Knee) a driblujeme kombinaci (Combination Dribble) též „Combo Moves“ přehození míče při driblinku z ruky do ruky před tělem (Cross over) a naznačení změny směru driblinku odrazem míče dovnitř a ven před tělem (Front „V“) též „East/West“, „Wind Shield Wipers“ nebo „Swing Dribble“