O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze a pokrčíme koleno (Single Leg Bend Knee)