O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme v pozici výpad vpřed (Forwad Lunge Position) též „Hold Lunge“ a házíme (Throw) basketbalový míč (Basketball) nebo medicinbal (Medicineball) nad hlavou (Overhead)