O cvičení

Ovládáme dva míče za pohybu (Moving Two Basketballs Handling) tak, že driblujeme kombinaci (Combination Dribble) též „Combo Moves“ předání míče „z ruky do ruky“ (Hand Off Dribble Drill) a úder jednou rukou míče o zem, druhou míč chytneme a přihrajeme do ruky původní (Turbine) též “Cyclones“, „Waterfall“ nebo „Catch & Pass Drill“