O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze, zvedneme koleno (Captain Morgan Stance) a dosahujeme míčem šikmo ze strany na stranu (Basketball Diagonal Reach)