O cvičení

Zlepšujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze (Single Leg Stand) a kroužíme míčem kolem stojné nohy pomocí chodidla (Soccer Rounders) též „Around Leg Circles“