O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Basketball Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze (Single Leg Stance)