O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze a pokrčíme koleno (Single Leg Bend Knee) a ze vzpažení spouštíme míč za hlavu (Basketball Pull Over)