O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že sedíme na míči (Sit on Ball)