O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že zaujmeme pozici výpad vpřed (Forward Lunge Position) též „Hold Lunge“ a otáčíme trupem (Trunk Twists) též „Torso Rotations“ na stejnou stranu (Same Side)