O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme v pozici výpad vpřed (Forwad Lunge Position) též „Hold Lunge“ a otáčíme trupem (Trunk Twists) též „Torso Rotations“