O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že zaujmeme pozici výpad vpřed (Forwad Lunge Position) též „Hold Lunge“ a nad hlavou dosahujeme míčem zepředu dozadu (Basketball Overhead Reach)