O cvičení

Střílíme z dlouhé vzdálenosti takovým způsobem (Types of Outside Shooting), že jednou odrazíme míč o zem tzv.: „jednoúderový driblink“, zastavíme a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama (1 Dribbling Pullup Jump Shot)