O cvičení

Přihráváme obouruč trčením od prsou (Two-handed Chest Pass) na velkou vzdálenost (Long-Distance)