O cvičení

Využíváme švihadlo za pohybu (Moving Jump Rope Exercises) tak, že skáčeme snožmo s dopady zkřižmo (Cross Step)