O cvičení

Využíváme švihadlo za pohybu (Moving Jump Rope Exercises) tak, že poskakujeme s nohami k sobě a s výměnou dopředu a dozadu diagonálně tzv.: „příčné poloviční nůžky“ (Diagonal Half Scissors Hops) též „Half V-Jumps“