O cvičení

Přihráváme s jedním míčem z pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že běžíme (Running) a přihráváme trčením jednoruč od prsou (One-handed Push Air Pass) též „Lateral Pass“ vnější rukou (Outside Hand)