O cvičení

Přihráváme s jedním míčem z pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že běžíme a přihráváme trčením jednoruč od prsou o zem (One-handed Push Bounce Pass) vnitřní rukou (Inside Hand)