O cvičení

Přihráváme s jedním míčem z pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že běžíme (Running) a přihráváme trčením jednoruč od prsou (One-handed Push Air Pass) též „Lateral Pass“ vnitřní rukou (Inside Hand)