O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že provádíme dřepy na jedné noze s přednožením tzv.: „pistolnický dřep“ (Pistol Squats) a nataženou nohou kutálíme míč (Basketball Rolling).
Posilujeme tak zároveň svaly nohou a hýždí (Legs and Buttocks Strengthening)