O cvičení

otáčíme trupem (Trunk Twists) též „Torso Rotations“