O cvičení

Přihráváme s jedním míčem z pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že se pohybujeme stranou v obranném postavení tzv.: „klouzavý krok“ (Defensive Slides) a přihráváme trčením obouruč od prsou (Two-handed Chest Air Pass)