O cvičení

Rozvíjíme obratnost s dvěma míči za pohybu (Moving Two Balls Coordination Drills) tak, že odrážíme jeden míč o zem tzv.: „víceúderový driblink“ (Dribbling) a druhý míč kutálíme před sebou (Basketball Rolling).
Ruce měníme