O cvičení

Posilujeme zádové svaly (Strengthening the Back) tak, že ležíme na břiše, natáhneme obě nohy i ruce nahoru (Flying Superman Lifts) též „Super Hero“ a opakovaně udeříme míčem o zem (Basketball Diagonal Bounce)