O cvičení

Posilujeme zádové svaly (Strengthening the Back) s partnerem (Partners Work-out) tak, že ležíme na břiše, zvedáme trup tzv.: „vzedmutá kobra“ (Cobra on Floor) též „Back Extension) a jeden hráč přihrává jednoruč kutálením (One-handed Bowling Pass) a druhý přihrává obouruč trčením od prsou (Two-handed Chest Pass) takovým způsobem, že přehazuje kutálející míč. Druhý bez dopadu chytá