O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme v pozici výpad vpřed (Forwad Lunge Position) též „Hold Lunge“, pohybujeme basketbalovým míčem (Basketball) nebo medicinbalem (Medicineball) od špičky boty nad hlavu (Toe to Overhead)