O cvičení

Provádíme obrátky vpřed a vzad (Forward/Reverse Pivot), přenášíme míč z jedné strany na druhou horním půlobloukem (High Rip Over the Top of the Defender’s Hand) též „Overhead“ a udržujeme rovnováhu (Balance Training).