O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme v pozici výpad do strany (Lateral Lunge Position) tj.: „boční výpad“ též „Hold Lunge“ nebo „Side Lunge“, dosahujeme míčem ze strany na stranu tzv.: „přetáčení s míčem“ (Basketball Twisting Reach)