O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme v pozici výpad vpřed (Forwad Lunge Position) též „Hold Lunge“, dosahujeme míčem ze strany na stranu tzv.: „přetáčení s míčem“ (Basketball Twisting Reach)