O cvičení

Ovládáme dva míče za pohybu (Moving Two Basketballs Handling) tak, že driblujeme kombinaci (Combination Dribble) též „Combo Moves“ předání míče „z ruky do ruky“ (Hand Off Dribble Drill), naznačení změny směru driblinku odrazem míče dovnitř a ven před tělem (Front „V“) též „East/West“, „Wind Shield Wipers“ nebo „Swing Dribble“ a úder jednou rukou míče o zem, druhou míč chytneme a přihrajeme do ruky původní (Turbine) též “Cyclones“, „Waterfall“ nebo „Catch & Pass Drill“