O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme v pozici výpad do strany (Lateral Lunge Position) tj.: „boční výpad“ též „Hold Lunge“, nad hlavou dosahujeme míčem ze strany na stranu (Basketball Overhead Lateral Reach)