O cvičení

Zlepšujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na míči (Stand on Ball)